A3 Standardı Resimli

EN 81-1/2+A3 ASANSÖRLER

YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI

TS EN 81-1 + A3

ASANSÖRLER - YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK

KURALLARI - BÖLÜM 1: ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER

Yayın tarihi: 29.03.2012

Uygulama başlama tarihi: 01.01.2012

TS EN 81-2+A3

ASANSÖRLER- YAPIM VE MONTAJ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI- BÖLÜM 2: HİDROLİK ASANSÖRLER

Yayın tarihi: 23.03.2010 (İngilizce Metin)

Uygulama başlama tarihi: 01.01.2012

 

Elektrik ve hidrolik asansörler için yapım ve montaj güvenlik kuralları içeren EN 81-1 ve EN 81-2 standartları, A1 ve A2 standardı adı altında, daha önce iki kez değişikliğe uğramış ve son olarak A3 standardı olarak güncellenen standart 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

1. Duraklarda kabinin normal durması ve seviyeleme hassasiyeti:

Asansör kabininin gideceği katta kumanda sistemi tarafından durdurulduğu ve kapılar açık pozisyonda olduğu durumdaki kabin eşiği ile durak eşiği arasındaki düşey mesafe.

 

Standarda eklenen bu maddenin amacı, yükleme/boşaltma sırasında kabin ve kat eşiklerinin aynı hizada kalması ve yolcuların farklı seviyedeki eşiklere ayaklarının takılması ile oluşabilecek yaralanmaların önüne geçilmesidir.

Kabinin yükten bağımsız olarak katta durma hassasiyeti 10 mm'yi geçmemelidir.

Yükleme/boşaltma işlemi sırasında ise kabin 20 mm'den daha fazla hareket ederse, seviye düzeltilmelidir.

                                                                                     

Ekran Alıntısı.JPG  Ekran Alıntısı 2.JPG

          

 

2. İstem Dışı Kabin Hareketi:

Kabinin yükleme/boşaltma işleminden dolayı meydana gelen hareketleri hariç, durağa ulaşmadan önceki kapının açılma alanı (kapı ön açma işlemi sırasında) içerisindeki açık kapılı kabinin istem dışı hareketi.

 

Standarda eklenen bu maddenin amacı, yükleme/boşaltma sırasında kabinin kontrolsüz hareketi sonucu oluşabilecek yaralanmaların ve can kayıplarının önüne geçilmesidir.

Kat kapısı kilitli değil ve kabin kapısı da kapalı değilken, kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi “istem dışı kabin hareketi” olarak tanımlanmıştır. İstem dışı kabin hareketine karşı koruma sistemi, istem dışı hareketi algılayarak, kabini izin verilen mesafelerde durdurmalı ve o konumda tutmalıdır.

 

EN 81-1+A3 9.11.1 Askı halatları veya zincirleri, çekme kasnağı, tambur veya tahrik makinasının dişli çarkının arızalanması dışında, tahrik makinasının tek bileşeninde veya kabinin güvenli bir şekilde hareketini kontrol eden tahrik kumanda sistemindeki arıza sonucu, kapalı pozisyondaki kabin kapısı ve kilitli pozisyondaki durak kapısıyla, istem dışı kabin hareketini duraktan uzakta durdurmak için gerekli koruma tertibatıyla donatılmalıdır.

 Not: Çekme kasnağındaki arızaya çekme kaybı dahildir.”

 

Kabininin yükleme veya boşaltma sırasında aşağıda belirtilen şartların dışındaki bir durumda istem dışı bir hareketi olursa kabinin en geç kilit açılma bölgesinden ayrılmadan bu hareketi anlayan ve aşağıdaki esimdeki şartları sağlayan bir güvenlik tertibatı olmalıdır. Bu tertibat aşağıdaki komponentler üzerine etki etmelidir. •Kabinde veya •Karşı ağırlıkta veya •Halat sisteminde (askı veya dengeleme halatı) veya •Çekme kasnağında (örneğin, doğrudan kasnağın üzerinde veya kasnağın hemen yanında aynı mil üzerinde).

Aşağıdaki şekilden anlaşılacağı gibi güvenlik tertibatının devreye girip kabini sabitlemesi sürecinde geçen zamanda kabinin aşağı yönde istem dışı hareketi için 2 koşul ve yukarı yöndeki istem dışı hareketi için 3 koşul mevcuttur.

Ekran Alıntısı3.JPG56.JPGEkran Alıntısı6.JPG

* Kabin duraktan 1,2 m'den fazla uzaklaşmamalı (giriş yüksekliği 2 m olan kabinler için bu mesafe 1 m'dir) * Kabin içinden veya duraktan kuyuya düşme açıklığı 200 mm'yi aşmamalı. * Minimum 1 m kaçış yüksekliği olmalı * Bu değerler %100 beyan yükü dahil tüm değerlerde sağlanmalı

 

3. Bakım veya servis durumda sökülmesi gereken mekanik, elektrik kazaların olmasının engelleyen koruma parçalarının yerine yeniden takıldığının denetlenmesi:

Bakım veya servis (arıza giderilmesi) sırasında sökülmesi gereken (örneğin regülatör koruması, makine motor kasnağı koruması veya elektriksel olarak faz baralarına ulaşımı engelleyen kapak) koruma parçalarının bakım/arıza giderildiğinde yerlerine takılıp takılmadığının kontrolünü yapılması. Bunlara ek olarak kuyu dibi az olan yerlerde kullanılan açılıp kapatılabilen kabin etek sacları, kabin en alt katı terk ettikten sonra otomatik olarak açılmasının sağlanması.

 

4. 0,15 m/sn. den yavaş asansörlerin asansör standardı kapsamının dışında bırakılması.


ürün ayrıntısı için ürünlerin isimlerini tıklayınız

https://www.westamatic.de/ https://www.anton-heim.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ https://www.wohnungen-lorch.de/ http://www.hoenskliks.nl/ https://www.ross-cosmetic.de/ https://www.dreherei-glock.de/ https://www.vu-optimierung.de/ https://www.young4mation.de/ https://www.campdragan.com/ https://www.flomaq.de/ https://www.aktionspreisforum.de/ https://www.dreherei-glock.de/ https://www.vuongdesign.nl/ https://www.tewes-grafik.de/ http://www.laserhaircare.nl/ https://www.josephgrill.nl/ https://www.edinstwo.de/ https://www.malente-brodersen.de/ https://www.crashman.nl/ https://www.philippjaehnel.de/ https://www.maxtreppen.de/ https://www.fedelespain.com/ https://www.ekskuus.nl/ http://www.chariotsofthedead.com/ https://www.brockvilleinfo.com/ https://www.deverzinner.nl/ https://www.esmoebel.de/ https://www.hp-berufshilfe.de/ https://www.auto-powersuche.de/ https://www.digitelmobile.nl/ https://www.pc-legeres.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ http://www.rapidpcfix.co.uk/ http://www.byeve.de/ https://www.adrian-bonn.de/ https://www.malente-brodersen.de/ https://www.hemrotech.de/ https://www.metallbau-gaertner.de/ https://www.pestalozzinet.de/ http://www.paalman-tempelman.nl/ http://www.kaniko.de/ https://www.hi-drispenstedt.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ https://www.kredit-quality.de/ https://www.euro-logging.de/ https://www.josephgrill.nl/ https://www.metallbau-gaertner.de/ https://www.securus-peine.de/ https://www.frank-weisser.de/

TOP